Odstąpienie od umowy

Pouczenie o prawie i skutkach odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Żaneta Musiałek Coaching, NIP: 6443223363, REGON: 387613895, adres do korespondencji: Ul. Graniczna 61b/50, 40-018 Katowice; adres e-mail: zanetamusialek.pl@gmail.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży treści cyfrowych (np. Test Gallupa, e-book, kurs) nie przysługuje, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymanie przedmiotu umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie checkboxa przed zawarciem umowy sprzedaży.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży usługi (np. konsultacji indywidualnych) nie przysługuje, jeżeli usługa została wykonana za Państwa wyraźną zgodą. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie checkboxa przed zawarciem umowy sprzedaży.

Ocena 0 / 5. Oceniono 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Przewiń na górę